Kırda Yoksulluk ve Direniş

İçinden geçtiğimiz kapitalist çağın yürütücüsü burjuva sınıfı ve kapitalizmin zor aygıtı  olarak şekillenen devletler dünyanın öküzün boynuzları üzerinde hassas bir dengede
durduğunu anlatıyor…

Kırda Yoksulluk ve Direniş

Comments are closed