Cerattepe Dosyası

Cerattepe : En uzun direnişin en uzun nöbeti devam ediyor…

1- Artvin maden haritası

Artvinin maden haritası

2- Artvin – Cerrattepe ormanı içinde yapılması planlanan maden işletmeciliğinin etkileri hakkında Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi görüşü:

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dekanlığınca Artvin-Cerattepe yöresindeki ormanlık alanda maden işletmeciliği hakkında Fakültemizin görüşünün belirlenmesine esas olacak bir raporun hazırlanması amacıyla Doç. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Yrd.Doç. Dr. Mehmet ÖZALP, Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Habip EROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Temel GÖKTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Turan YÜKSEK’den oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon tarafından belirtilen konulara ilişkin olarak hazırlanan bu rapor Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Akademik Genel Kurulunun 18 / 4/ 2006 tarihli toplantısında müzakere edilerek oybirliği ile “Fakülte Görüşü” olarak kabul edilmiştir.

3- TMMOB tarafından Aralık 2014’te düzenlenen Cerrattepe Raporu

4- T.C. Rize İdare Mahkemesi tarafından verilen 2014/747 nolu karar

5- Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ için Ençev Aş tarafından hazırlanmış olan Mart 2015 tarihli Artvin Cerattepe bakır madeni, kırma-eleme tesisi ve teleferik hattı projesi çed raporu hakkındaki eleştirler

Comments are closed